View on GitHub

Arduino projekty pro děti

Zápisky z našich domácích Arduino projektů

← zpět na zápisky z Arduino projektů

Nepřibližuj se!

Po úspěchu ultrazvukového měření vzdálenosti jsme se rozhodli to trochu vylepšit o zvuky :-). Jakmile se k pokladu někdo začne přibližovat, poklad narušitele zvukově odhání.

Co je potřeba umět

Foto

Video

Hardware

Software

Jak to funguje

Ultrazvukové čidlo měří vzdálenost a podle toho pouští jednotlivé skladby na mp3 přehrávači.

Schéma zapojení

(malovala dcera (7) sama)

nepriblizuj_se_bb.fzz

nepriblizuj_se_bb

Program

nepriblizuj_se.ino

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
#include "SoftwareSerial.h"

// nastaveni pinu pro ultrazvuk
#define trigPin 13
#define echoPin 12
// nastaveni pinu pro mp3
#define rxMp3 10
#define txMp3 11

// software serial pro mp3
SoftwareSerial mySoftwareSerial(rxMp3, txMp3); 
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;

void setup() {
 // seriova konzole pro testy
 Serial.begin (9600);
 // nastaveni pinu pro ultrazvuk
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
 // inicializace software serial
 mySoftwareSerial.begin(9600);
 Serial.println();
 Serial.println(F("DFRobot DFPlayer Mini Demo"));
 Serial.println(F("Initializing DFPlayer ... (May take 3~5 seconds)"));
 if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) { //Use softwareSerial to communicate with mp3.
  Serial.println(F("Unable to begin:"));
  Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
  Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
  while (true);
 }
 Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
 //nastav hlasitost prehravace (0-30)
 myDFPlayer.volume(25); 
 // normalni equalizer
 myDFPlayer.EQ(DFPLAYER_EQ_NORMAL);
 // prehravame z SD karty
 myDFPlayer.outputDevice(DFPLAYER_DEVICE_SD);
}

long zmerVzdalenost() {
 long doba, vzdalenost;
 // PULSE ___|---|___
 // vycisti trigger pin
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 // posli 8 cyklu za 10 mikrosekund
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 // vypni posilani
 digitalWrite(trigPin, LOW);

 // precteme echo pin
 doba = pulseIn(echoPin, HIGH);
 //prepocet na vzdalenost
 //-----------------------------
 // rychlost zvuku = 340 m/s = 0,034 cm/us (mikrosekund)
 // t = s/v => s = t * v
 // s = cas * 0,034
 // na konci musime vzdalenost vydelit 2, protoze zvuk leti tam a zpet
 vzdalenost = (doba * 0.034) / 2;
 return vzdalenost;
}

void loop() {
 long vzdalenost = zmerVzdalenost();
 Serial.print("Vzdalenost: ")
 Serial.println(vzdalenost);
 // je treba pockat nez se prehraje zvuk, odhadujeme 2s
 int pockej = 2000;
 if ((vzdalenost < 150) && (vzdalenost >= 100)) {  // 100 - 150cm
  myDFPlayer.play(1);
  delay(pockej);
 } else if ((vzdalenost < 100) && (vzdalenost >= 50)) {  // 50 - 100 cm
  myDFPlayer.play(2);
  delay(pockej);
 } else if (vzdalenost < 50) { // pod 50cm
  myDFPlayer.play(3);
  delay(pockej);
 }
 // pokud je zde mene nez 200ms, ultrazvuk zacina zlobit
 delay(300);
}

Možná vylepšení

Poznatky