View on GitHub

Arduino projekty pro děti

Zápisky z našich domácích Arduino projektů

← zpět na zápisky z Arduino projektů

Ultrazvukové měření vzdálenosti

Jednoduchý ultrazvukový měřič vzdálenosti se zobrazováním hodnot na OLED displeji.

Co je potřeba umět

Foto

Hardware

Jak to funguje

Měření vzdálenosti ultrazvukem

Sensor HC-SR04 má tyto parametry:

2 piny sensoru jsou napájení (VCC, GND), jeden je vstupní (Trigger) a jeden výstupní (Echo).

Rychlost zvuku je asi 340 m/s = 34 000 cm/s = 34 cm/ms = 0,034 cm/µs (0,034 cm za mikrosekundu).

Na trigger pin sensoru nastavíme na 10 µs 5 V, čímž vypustíme 8 ultrazvukových 40 kHz vln, následně nám echo pin prozradí, kolik mikrosekund čekal na jejich odraz. Výsledná vzdálenost v cm se následně spočítá

s = t * v
s = t * 0,034

Nesmíme ji ale zapomenout vydělit 2, protože zvuk letěl samozřejmě k překážce a zpět.

OLED

Pro ovládání displeje mrkněte na OLED.

Schéma zapojení

meric_vzdalenosti.fzz

meric_vzdalenosti

Program

meric_vzdalenosti.ino

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include "U8glib.h"

// nastaveni pinu
#define trigPin 13
#define echoPin 12

// inicializace OLED
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);

void setup() {
 // seriova konzole pro testy
 // Serial.begin (9600);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);
 pinMode(echoPin, INPUT);
}

// vypise vysledek na displeji
void vypis(int vzdalenost) {
 if (vzdalenost > 400) {
  u8g.setFont(u8g_font_fur20);
  u8g.drawStr(10, 40, "Daleko");
 } else {
  u8g.setFont(u8g_font_fub25n);
  char buf[4];
  sprintf(buf, "%03i", vzdalenost);
  u8g.drawStr(40, 30, buf);
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  u8g.drawStr(45, 50, "cm");
 }
}

void loop() {
 long doba, vzdalenost;
 // PULSE ___|---|___
 // vycisti trigger pin
 digitalWrite(trigPin, LOW); 
 delayMicroseconds(2);
 // posli 8 cyklu za 10 mikrosekund
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 // vypni posilani
 digitalWrite(trigPin, LOW);

 // precteme echo pin
 doba = pulseIn(echoPin, HIGH);
 //prepocet na vzdalenost
 //-----------------------------
 // rychlost zvuku = 340 m/s = 0,034 cm/us (mikrosekund)
 // t = s/v => s = t * v
 // s = cas * 0,034
 // na konci musime vzdalenost vydelit 2, protoze zvuk leti tam a zpet
 vzdalenost = (doba * 0.034) / 2;

 u8g.firstPage();
 do {
  vypis(vzdalenost);
 } while (u8g.nextPage());

 // Serial.println(distance);
 delay(500);
}

Možná vylepšení

Poznatky

Měření nám fungovalo celkem spolehlivě do jednoho metru, hodně záleží, od čeho se ultrazvuk odráží. Pokud se zapojení udělá rozumně kompaktní, může s ním dítě oběhnout celý dům.