View on GitHub

Arduino projekty pro děti

Zápisky z našich domácích Arduino projektů

← zpět na zápisky z Arduino projektů

Semafor

Pokročilejší úloha s využitím LED, samostatně vytvořit semafor. Míru samostatnosti lze regulovat (od zapojení HW přes napsání celého SW apod.) Abychom mohli snadno měnit intervaly pro jednotlivé barvy, zavedli jsme proměnné (v roli konstant). Pro lepší orientaci v kódu využíváme hojně komentáře.

Co je potřeba umět

Foto

Video

Hardware

Schéma zapojení

semafor.fzz

semafor

Program

semafor.ino - kód je napsán osmiletým dítětem, obsahuje různá vylepšení standardního semaforu viz níže

// jak dlouho ma pockat
const int sekunda = 1000;

int casC = 15 * sekunda;
int casOC = 1 * sekunda;
int casO = 2 * sekunda;
int casZ = 12 * sekunda;
int casBlik = 300;
int casCHC = 3 * sekunda;
int pinC = 10;
int pinZ = 8;
int pinO = 9;
int pinCHZ = 12;
int pinCHC = 11;

void setup() {
 pinMode(pinZ, OUTPUT); // zelena
 pinMode(pinO, OUTPUT); // oranzova
 pinMode(pinC, OUTPUT); // cervena
 pinMode(pinCHC, OUTPUT); // chodec cervena
 pinMode(pinCHZ, OUTPUT); // chodec zelena
}

void loop() {
 // rozsvit c ch z
 digitalWrite(pinC, HIGH);
 digitalWrite(pinCHZ, HIGH);
 // cekej
 delay(casC);
 // rozsvit z blik
 for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(pinCHZ, HIGH);
  delay(casBlik);
  digitalWrite(pinCHZ, LOW);
  delay(casBlik);
 } // rozsvit ch c
 digitalWrite(pinCHC, HIGH);
 digitalWrite(pinC, HIGH);
 delay(casCHC);

 digitalWrite(pinO, HIGH);
 // cekej
 delay(casOC);
 // zhasni c o
 digitalWrite(pinC, LOW);
 digitalWrite(pinO, LOW);
 // rozsvit z
 digitalWrite(pinZ, HIGH);
 // cekej
 delay(casZ);
 // zhasni z
 digitalWrite(pinZ, LOW);
 // rosvit o
 digitalWrite(pinO, HIGH);
 delay(casO);
 digitalWrite(pinO, LOW);
 // blikani
 delay(casBlik);
 for (int i = 0; i < 5; i++) {
  digitalWrite(pinO, HIGH);
  delay(casBlik);
  digitalWrite(pinO, LOW);
  delay(casBlik);
 }
 digitalWrite(pinCHC, HIGH);
 digitalWrite(pinC, HIGH);
 delay(casCHC);
 digitalWrite(pinCHC, LOW);
}

Možná vylepšení

Poznatky

Zajímavá úloha pro procvičení samostatnosti, protože jak funguje semafor ví každé dítě, takže zadání není třeba příliš vysvětlovat. S výsledkem si lze navíc i vyhrát, pokud se využije malé nepájivé pole a nacpe se do krabičky od zápalek, je celé řešení celkem kompaktní. Mladší děti končí u standardního semaforu, starší ho šperkují.