View on GitHub

Arduino projekty pro děti

Zápisky z našich domácích Arduino projektů

← zpět na zápisky z Arduino projektů

Joystick

Testování analogového joystickového ovladače, který umožňuje pohyb do všech směrů včetně stisku tlačítka. Zkusili jsme naprogramovat ovládání jednopixelového puntíku, analogový signál z joysticku převádíme na 2 rychlosti (pomalu a rychle) a na stisk tlačítka se zobrazí pozdrav. Jenom jednoduché cvičení, které se může hodit pro další úlohy.

Co je potřeba umět

Ovládání OLED displeje.

Foto

Video

Hardware

Jak to funguje

Joystick dává na pinech vx a vy analogový signál, takže připojujeme na analogové piny Arduina. A4 a A5 máme rezervované pro I2C z OLED, tak si vybereme jiné 2. Pin switch pak dává digitální hodnotu, zda je tlačítko stisknuto.

Schéma zapojení

joystick.fzz

schema

Program

joystick.ino

#include "U8glib.h"

// inicializace OLED
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
// nastaveni pinu joysticku
const int vy_pin = A0;
const int vx_pin = A1;
const int switch_pin = 7;

const int sirka_displeje = 128;
const int vyska_displeje = 64;

const int mala_rychlost = 1;
const int velka_rychlost = 5;

// zobrazuje se pozdrav?
int pozdrav = 0;

// aktualni souradnice puntiku
int x = 0;
int y = 0;
// nove souradnice punitku
int nx = 0;
int ny = 0;

void setup() {
 // Serial.begin(9600);
 pinMode(vx_pin, INPUT);
 pinMode(vy_pin, INPUT);
 pinMode(switch_pin, INPUT);
 // zatim nevim proc
 digitalWrite(switch_pin, HIGH);
}

void vykresli(int x, int y) {
 u8g.setColorIndex(1);
 u8g.drawPixel(x, y);
}

void smaz(int x, int y) {
 u8g.setColorIndex(0);
 u8g.drawPixel(x, y);
}

int dejRychlost(int joystick) {
 if (joystick > 850) {
  return velka_rychlost;
 } else if (joystick > 650) {
  return mala_rychlost;
 } else if (joystick < 150) {
  return -velka_rychlost;
 } else if (joystick < 350) {
  return -mala_rychlost;
 }
 return 0;
}

void loop() {
 // precti stav joysticku
 int vx = analogRead(vx_pin);
 int vy = analogRead(vy_pin);
 int sw = digitalRead(switch_pin);
 // Serial.println(sw);

 // detekce, zda je stisknuty spinac, stisknuto = LOW
 if (sw == LOW) {
  if (pozdrav == 0) {
   pozdrav = 1;
  } else {
   pozdrav = 0;
  }
 }

 // zobraz pozdrav
 if (pozdrav == 1) {
  u8g.setFont(u8g_font_osb18);
  // vykresli napis
  u8g.firstPage();
  do {
   u8g.drawStr(20, 25, "A H O J");
   u8g.drawStr(55, 55, ":-)");
  } while (u8g.nextPage());
 } else {
  // spocitej posun
  nx = x + dejRychlost(vx);
  ny = y + dejRychlost(vy);
  // ohraniceni displejem, kontrola rozsahu, aby to nepodlezlo
  if (nx < 0) {
   nx = 0;
  }
  if (ny < 0) {
   ny = 0;
  }
  if (nx >= sirka_displeje) {
   nx = sirka_displeje - 1;
  }
  if (ny >= vyska_displeje) {
   ny = vyska_displeje - 1;
  }
  // pokud se nekam pohnul, tak smaz stary bodik
  if ((nx != x) || (ny != y)) {
   smaz(x, y);
  }
  // vykresli novy
  u8g.firstPage();
  do {
   vykresli(nx, ny);
  } while (u8g.nextPage());
  x = nx;
  y = ny;
 }
 delay(5);
}

Možná vylepšení

Poznatky